Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/hrzagi/public_html/tckontrola.hr/Connections/tckontrola.php on line 12
Zaštita od požara - TC Kontrola d.o.o.

Zaštita od požara

Zaštita od požara odnosi se na mjere  koje se poduzimaju u cilju sprječavanja ili smanjenja vjerojatnosti nastanka požara koji može dovesti do smrti, ozljede ili oštećenja imovine, upozoriti ugrožene u prisutnosti nekontrolirane vatre u slučaju dojave požara, omogućiti bolju pripremu evakuacije i spašavanja onima koji imaju veću opasnost od nastajanja požara, odnosno da se smanji šteta od požara.

Protupožarne sigurnosne mjere su one koje se planiraju tijekom izgradnje objekta ili koje se provode u postojećim objektima, te mjere na koje su već poznate korisnicima objekata.

Prijetnje požara nazivaju se opasnosti od požara. Opasnost od požara mogu uključiti situaciju koja povećava vjerojatnost nastanka požara ili može otežati evakuaciju u slučaju nastanka požara.

Zaštita od požara je često komponenta sigurnosti građevine.

TC kontrola vrši uslugu pregleda objekata u smislu kršenja pravila i zakona zaštite od požara, nadalje vršimo edukaciju osoba u smislu prevencije od požara, pravilne uporabe sredstava za gašenje požara te provođenje sigurne i svrsishodne evakuacije.

Ishodili smo Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara Broj; 511-01-208-UP/I-8860/4-13 od 15. siječnja 2014, kao i Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para Broj; 511-01-208-UP/I-8894/2-13 od 15. siječnja 2014.

TC kontrola d.o.o. ima suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za izvođenje Programa osposobljavanja pučanstva za provedu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

TC kontrola usluge tehničkih ispitivanja i zaštite od požara nudi na području cijele Hrvatske, a trenutno smo prisutni na području Zagreba, Krapinsko zagorske županije, grada Zaboka, Krapine, Donje Stubice, Oroslavja, Marije Bistrice, Zlatara, Zlatar Bistrice, Pregrade, Zaprešića, Osijeka, Karlovca, Siska, Petrinje, Rijeke, Zadra, Varaždina i Čakovca.

Ispitivanja iz programa zaštite od požara i eksplozija

 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu i gađenje požara
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje vatrodojave (atest za vatrodojavu)
 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije (atest za plinodetekciju)
 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara (atest za hidrantsku mrežu)
 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara (atest za sprinkler)
 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara (atest za drencher)
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom CO2
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom HALONOM
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom FM200
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom NOVEC
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za zaklopke)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vratiju za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarna vrata)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarne zavjese)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline (atest za kupole)
 • Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
 • Redovni pregled vatrogasnih aparata (atest vatrogasnih aparata)
 • Organiziramo periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata
 • Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode
 • I druga ispitivanja. (više o ispitivanjima ...)