Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/hrzagi/public_html/tckontrola.hr/Connections/tckontrola.php on line 12
Plan evakuacije - TC Kontrola d.o.o.

Plan evakuacije

Plan evakuacije - primjerTC kontrola za potrebe klijenata nudi uslugu izrade planova evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja u skladu sa propisanom ISO normom iz 2009. g. kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti i spašavanju, podzakonskim aktima te priznatim pravilima i smjernicama (NFPA, TRVB, i dr.).

ISO norma iz 2009. g. definira izgled i veličinu plana evakuacije, obavezni sadržaj, i druge detalje na koij način trebaju biti prikazani određeni bitni elementi u slučaju evakuacije i spašavanja. Norma propisuje korištenje određenih piktograma koji su opet u skladu s drugim ISO normama se ciljem unuficiranog izgleda, sadržaja i znakovlja u cijelom svijetu sa što manje teksta tako da se iz grafičkog prikaza jasno vidi da je rječ o stanju hitnosti, odnosno evakuaciji. Isti taj Plan kasnije služi interventnim ekipama u boljem snalaženju kao i u uočavanju opasnih i ugroženih prostora.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.
Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine, a u slučaju ugostiteljske djelatnosti najmanje jednom u godini dana.

Isto tako prema Zakonu o zaštiti na radu dužnost poslodavca je osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu.