Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/hrzagi/public_html/tckontrola.hr/Connections/tckontrola.php on line 12
Minimalno tehnički uvjeti - TC Kontrola d.o.o.

Minimalno tehnički uvjeti

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti kao i nakon naknadnih promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam vlasnik odnosno korisnik prostora treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

TC kontrola nudi uslugu kompletnih ispitivanja te pribavljanja sve potrebne dokumentacije za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta.

U nastavku je popis dokumentacije potrebne za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta

 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispravnosti sigurnosne i panik rasvjete
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 • izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela
 • izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
 • izvješće o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 • izvješće o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu

TC kontrola vrši sva potrebna ispitivanja i mjerenje te izdaje svu potrebnu dokumentaciju, kako to popularno nazivaju, atest za električnu instalaciju, atest za sigurnosnu i panik rasvjetu, atest za ventilaciju, atest za radni okoliš, atest za mikroklimu, atest za buku, atest za strojeve, atest za gromobran, atest emisija u zrak, atest za vode, atest za kanalizaciju, atest sabirne jame (atest septičke), atest separatora ulja i masti, ...