Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/hrzagi/public_html/tckontrola.hr/Connections/tckontrola.php on line 12
Tehnička ispitivanja - TC Kontrola d.o.o.

Tehnička ispitivanja

Za naše vjerne klijente vršimo razna tehnička ispitivanja od ispitivanja električnih instalacija, kvalitete napajanja, ispitivanja i mjerenja buke, ispitivanja i balansiranja sustava ventilacije i klimatizacije pa sve do termovizije u zgradarstvu. Korisnici često za ovakve vrste ispitivanja govore da trebaju ateste (atest za struju, atest za strojeve, atest za mikroklimu, atest za gromobrane, i sl.).

Pregled i ispitivanje električnih instalacija (atest električne instalacije):

 • Vizualni pregled (odabir opreme, vidljiva oštećenja)
 • Ispravnost zaštite u slučaju električnog udara u pravilnom radu (direktan dodir)
 • Ispravnost zaštite u slučaju električnog udara u uvjetima kvara (indirektan dodir)
 • Mjerenje otpora izolacije električnih vodova
 • Izjednačenje potencijala (povezanost metalnih masa)
 • Neprekinutost zaštitnog vodiča

Ostala elektro ispitivanja

 • Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje (ispitivanje gromobrana odnosno atest gromobranske instalacije)
 • Određivanje strujnih krugova i izrada jednopolne sheme električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti bimetalne zaštite
 • Pregled i ispitivanje razvodnih ormara (atest za razvodni ormar)
 • Pregled i ispitivanje sigurnosne i panik rasvjete (atest panik rasvjete)
 • Pregled i ispitivanje tipkala za daljinski isklop električne energije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Mjerenje radne i prividne snage te faktora snage
 • Mjerenje kvalite električne enrgije (solarni sistemi, generatori, agregati, i sl.)
 • Mjerenje elektromagnetskih zračenja
 • Termovizija razvodnih ormara i rasklopnih postrojenja

Tehnička ispitivanja u zgradarstvu

 • Ispitivanje i balansiranje ventilacije (atest ventilacije)
 • Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda
 • Ispitivanje nepropusnosti sustava za odvodnju
 • Ispitivanje nepropusnosti septičkih jama (atest za septičku jamu)
 • Ispitivanje nepropusnosti separatora ulja i masti (atest za separator ulja i masti)
 • Mjerenje koeficijenta prolaska topline zida, prozora i sl.
 • Termovizija zgrada u održavanju i rekonstrukciji
 • Mjerenje diferencijalnog tlaka
 • Mjerenje diferencijalnog tlaka u kotlovnicama (4Pa test)
 • Mjerenje kvalitete izgaranja plinskih plamenika te ugađanje plamenika
 • Ispitivanje jačine osvjetljenosti vanjskih i unutarnjih prostora i prostorija (atest za rasvjetu)
 • Ispitivanje buke i zvučne izolacije (atest buke)
 • Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode odnosno sposobnosti vodovoda

Ispitivanja iz programa zaštite od požara i eksplozija

 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu i gađenje požara
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje vatrodojave (atest za vatrodojavu)
 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije (atest za plinodetekciju)
 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara (atest za hidrantsku mrežu)
 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara (atest za sprinkler)
 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara (atest za drencher)
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom CO2
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom HALONOM
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom FM200
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom NOVEC
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za zaklopke)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vratiju za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarna vrata)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarne zavjese)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline (atest za kupole)
 • Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
 • Redovni pregled vatrogasnih aparata (atest vatrogasnih aparata)
 • Organiziramo periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata
 • Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode

Ispitivanja iz programa zaštite na radu

 • Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (atest za stroj s povećanim opasnostima)
 • Pregled i ispitivanje radne opreme (atest za stroj - uređaj)
 • Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša (mikroklima, osvjetljenost i buka) (atest za radni okoliš)
 • Organiziranje ispitivanja kemijskih čimbenika radnog okoliša
 • Pregled i ispitivanje sredstva unutarnjeg prijevoza (atest za viličar i sl.)
 • Pregled i ispitivanje skela i radnih podesta (atest skele, atest platforme, i sl.)